METODYKA DIAGNOSTYKI ORAZ TERAPII ZABURZEŃ FUNKCJONALNYCH:

 

Elektropunktura
Jest to wielopunktowa metoda polegająca na określeniu impedancji prądu stałego w obwodzie pomiędzy punktami skóry (BAP, meridiany, kanały) a organami, systemami, tkankami organizmu za pośrednictwem OUN.

Możliwości  metody:

– umożliwia odkrycie informacyjno funkcjonalnych zależności BAP i BAS skóry z narządami wewnętrznymi i systemami tkankowymi, pozwala określać funkcjonowanie tych ostatnich, przeprowadzać diagnostykę czynnościową i topograficzną

– umożliwia wyjaśnienie niejasnych skomplikowanych przypadków klinicznych oraz przeprowadzenie zróżnicowanej i syntetycznej diagnostyki

– pozwala przeprowadzać wczesną diagnostykę różnych stanów przed patologicznych zaburzeń w powiązanych z BAP w narządach, układach tkanek na przed klinicznym etapie rozwoju choroby, gdy jej symptomy nie są widoczne lub ich brak

– pozwala wykryć ukryte lub utajone ogniska infekcji i określić ich wpływ na odczynowość immunologiczną organizmu

– umożliwia określenia czynników etiologicznych danej choroby

– pozwala stosować indywidualny dobór środków homeopatycznych, izopatycznych, i alopatycznych bez wprowadzania ich do organizmu człowieka, tj. z dystansu, a także umożliwia testowanie produktów żywnościowych, środków kosmetycznych, materiały stomatologiczne i ortodontyczne i inne

– pozwala wychwycić negatywny wpływ na organizm człowieka różnorodnych patogennych czynników, pestycydów, herbicydów, azotanów, radoczynnych czynników itp., których obecnie nie można zobiektywizować metodami badań kliniczno – laboratoryjnych

– pozwala przeprowadzać kontrolę efektywności dowolnej metody leczenia, oceniać adekwatność jej wyboru i zastosowania

– pozwala na przeprowadzanie dozowanej korekcji pogorszenia stanu zdrowia człowieka impulsami elektrycznymi o niskiej częstotliwości, regenerującymi elektrofizjologiczną homeostazę w chorych narządach i tkankach.
Segmentarna Diagnostyka Bifunkcjonalna(SGD)

Segmentarna bioelektroniczna diagnostyka funkcjonalna jest jedną z metod diagnostyki elektropunkturowej, opartej na pomiarach elektrycznych parametrów biologicznie aktywnych stref (BAS) skóry ludzkiej, pozwala na przeprowadzanie integralnej oceny ekspresowej stanu zdrowia człowieka oraz określenie efektywności różnych preparatów i form leczenia.

 

Wegetatywny rezonansowy test WRT.

Wegetatywny rezonansowy test (WRT) został opracowany w Niemczech przez dr H. Schimmel. Oparty jest na metodach diagnostyki R.Voll (EAV) i Bioelektronicznej Funkcjonalnej Diagnostyce Schmidta i Pflaum (BFD). Jeśli jednak do rozwiązania problemów diagnostyki i testowania leków w przywołanych metodach wykorzystuje się duża liczba punktów – w WRT jest wykorzystywany tylko jeden reprezentatywny meridian oraz jeden powtarzalny punkt (oprócz dłoni).

Metodę WRT wprowadzono w praktykę kliniczną od 1978 roku kiedy firma VEGA (Niemcy), która opracowała pierwszą aparat, zwany „VEGA-TEST”. Od początku lat 90-ch dr Schimmel ukończył swoja pracę w firmie VEGA i rozpoczął współpracę z prof. J. Gotowskim. Dzięki ich współpracy opracowano i rozwinięto metodę WRT,  stworzono pierwszy selektor medykamentów z funkcją transferu oraz  metodę WRT +. Opracowano także procedury (algorytmy) diagnostyczne. Wegetatywny Rezonansowy Test+ (Fotonowy Test) jest najnowocześniejszą jednopunktową metodą diagnostyki elektroakupunkturowej. Różnica pomiędzy Wegetatywnym Rezonansowym Testem+ a, Wegetatywnym Rezonansowym Testem jest taka, że WRT+ stosuje falę świetlną i dzięki temu stwarza tak zwany „fotonowy most” dla przeniknięcia do głębszych poziomów struktur wewnątrzkomórkowych pacjenta. Badanie WRT+ umożliwia nam w trakcie badania uzyskanie informacji nawet z wewnętrznej części spirali DNA. WRT + pozwala nam diagnozować wszystko to, co uzyskujemy przy stosowaniu WRT tylko jeszcze głębiej.

 

Terapia BRT.

Adaptacyjna biorezonansowa terapia jest nowym unikalnym rodzajem leczenia, które wykorzystuje własne neurosygnały (oscylacje) pacjenta elektromagnetycznej przyrody. Podstawowa zasada BRT jest następująca – organizm i jego układy są źródłem bardzo słabych elektromagnetycznych neurosygnałów w szerokim zakresie częstotliwości. Zakres częstotliwości tych fal obejmuje szeroki zasięg długości od ultra długich do bardzo krótkich. Te neurosygnały nazywają się fizjologicznymi lub harmonijnymi i są właściwe dla całego organizmu. W momencie zaistnienia choroby w organizmie tworzą się nowe źródła tych sygnałów, które nazywają się patologicznymi lub dysharmonicznymi. Zakłócają one równowagę fizjologiczną i dobrze funkcjonujący system regulacji, czyli ośrodkowy układ nerwowy, system endokrynologiczny, system immunologiczny.

Z uwagi na to, że sygnały te mają naturę elektromagnetyczną to można zmierzyć je przy pomocy elektrod i przekazać przez przewód do specjalnego urządzenia. Sygnały te przechodzą w tym urządzeniu specjalną obróbkę (filtrację). Następnie sygnały wychodzą z urządzenia przez drugi przewód i przez elektrody, wracają do pacjenta. W procesie terapii, pacjent i urządzenie tworzą zamknięty obwód adaptacyjnego regulowania. Wskutek tego słabną, albo całkowicie znikają promieniowania patologiczne i wzmacniają się fizjologiczne.

 

Biorezonans Egzogenny.

Rezonansowo – częstotliwościowa terapia grzybic, wirusów, zakażeń bakteryjnych, pierwotniaków i pasożytów. Każda forma życia posiada swój własny, niepowtarzalny zakres częstotliwości, to znaczy każdy mikro i makroorganizm ma swój własny specyficzny zakres częstotliwości. Rozwój procesów patologicznych wywołuje zmiany zakresów tych częstotliwości w formie patologicznych drgań elektromagnetycznych. Każdy wirus, każda bakteria charakteryzuje się swoim zakresem drgań. Likwidacja tych drobnoustrojów możliwa jest przez stosowanie terapii rezonansowo – częstotliwościowej. Drogą wykorzystywania tych częstotliwości „zabijamy” grzyby, wirusy, bakterie, pierwotniaki, pasożyty i eliminujemy powstałe toksyny z organizmu, oraz wywołujemy reakcję systemu odpornościowego.

Wskazania do terapii:

– ostre i przewlekle stany zapalne pochodzenia wirusowego, bakteryjnego, grzybiczego, grzybicze zatrucia, przewlekłe degeneracyjne zmiany.

 

Każdy użytkownik stosujący terapie biorezonansu powinien wiedzieć iż struktura częstotliwości generowana w urządzeniach wykorzystywanych w Vita-Medica  jest unikalną, odpowiada koncepcji producenta i diametralnie się różni od częstotliwości generowanych w przyrządach innych producentów.

Call Now Button