Stosowane techniki do walki z boreliozą to:

1.Metoda farmakologiczna

Metoda którą można leczyć na dwa różne sposoby. Standardową metodę leczenia boreliozy, którą zaleca Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i która jest powszechnie stosowana przez większość polskich lekarzy, opracowało Amerykańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych (IDSA –  The Infections Diseases Society of America). Zupełnie inna terapię proponuje Międzynarodowe Towarzystwo ds. Boreliozy i Chorób z Nią Powiązanych (ILADS– The International Lyme and Associated Diseases Society).

Borelioza – leczenie metodą IDSA

Specjaliści zgromadzeni przy IDSA zalecają podanie antybiotyku dopiero wtedy, gdy pojawią się pierwsze objawy boreliozy. W przypadku ugryzienia przez kleszcze należy prowadzić obserwację a  rutynowe podawanie leków nie jest konieczne. Można je zastosować tylko w przypadkach gdy:

  • -kleszcz należał do gatunku scapularis i pozostawał w skórze minimum 36 godzin
  • -upłynęło mniej niż 72 godziny od usunięcia kleszcza
  • -na danym terytorium min. 20 proc. kleszczy jest zakażonych Burgdorferi
  • -leczenie nie jest przeciwwskazane

Wówczas można podać pacjentowi pojedynczą dawkę doksycyliny (200mg dla dorosłego), aby zapobiec boreliozie.

IDSA, w przeciwieństwie do ILADS, nie zaleca terapii długoterminowej, leczenia skojarzonego i specyficznej suplementacji diety

W przypadku pojawienia się objawów boreliozy,pacjentowi podaje się tylko jeden antybiotyk (w standardowych, małych dawkach) przez krótki czas 3-4 tygodnie. Lekarz ma do wyboru doksycyklinę, amoksycylinę i cefuroksym. W określonych przypadkach (np. w przebiegu neuroboreliozy) antybiotyki można podać dożylnie. Wówczas można zastosować leki, takie jak ceftriakson, cefotaksym i penicylina . Wybór leku, droga podania oraz dokładny czas terapii zależy od postaci choroby i tolerancji przez pacjenta.

Po około miesięcznej antybiotykoterapii pacjenta uznaje się za wyleczonego, a wszelkie objawy, które nie ustąpiły, traktowane są jako zespół poboreliozowy.

Terapię można powtórzyć, ale tylko w przypadku późnej boreliozy z objawami stawowymi lubneuroboreliozy zudowodnioną w badaniach obecnością krętka. Jeśli pomimo leczenia zapalenie stawów dalej się utrzymuje, a wynik PCR z płynu stawowego jest ujemny, stosuje się leczenie objawowe, m.in. niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Z obserwacji wynika, że terapia zaproponowana przez IDSA daje najlepsze efekty do trzech tygodni po zainfekowaniu. Im starsza borelioza, tym leczenie jest mniej skuteczne, a objawy po zaleczeniu mogą powracać i się nasilać.

Borelioza – leczenie metodą ILADS

Specjaliści z ILADS nie czekają z leczeniem do pojawienia się pierwszych objawów choroby. Ze względu na możliwe skutki zdrowotne przewlekłej boreliozy, ich zdaniem wskazane jest podjęcie leczenia już przy wysoce prawdopodobnym podejrzeniu choroby. Wg jednego z twórców wytycznych leczenia boreliozy metodą ILADS, prawdopodobieństwo infekcji jest duże, jeśli: kleszcz pochodził z obszarów endemicznych, tkwił w ciele kilka godzin, był wypełniony krwią i nie został usunięty w całości

W takich sytuacjach pacjent powinien przyjmować doustnie antybiotyki przez 28 dni. Ich zdaniem lepiej zaryzykować antybiotykoterapię niż pozwolić boreliozie na dalszy rozwój.

Natomiast w przypadku zdiagnozowania boreliozy specjaliści z ILADS zalecają stosować dość agresywną terapię. Zaproponowane przez nich leczenie opiera się bowiem na przyjmowaniu mieszanki kilku antybiotyków w bardzo dużych dawkach przez długi okres, aż do ustąpienia objawów boreliozy. Potem, już po ustąpieniu objawów, pacjent musi przyjmować antybiotyki jeszcze od 2 do 4 miesięcy, by wyeliminować formy przetrwalnikowe bakterii borelii . Dopiero po tym czasie lekarze uznają pacjenta za wyleczonego. Dlatego w niektórych przypadkach leczenie może trwać łącznie nawet kilka lat. W metodzie ILADS terapia antybiotykowa powinna być uzupełniona odpowiednią dietą oraz zestawem probiotyków, witamin i mikroelementów

Jak przekonują specjaliści z ILADS – niewłaściwie leczona borelioza ma tendencję do nawracania, przechodzenia w fazę przewlekłą i staje się oporna na leczenie. Zakładają, że w zakażonym organizmie bytują różne formy bakterii, łącznie z cystami. Cysty pozwalają bakterii na przetrwanie w roztworze antybiotyków i odpowiadają za nawroty choroby po zaprzestaniu terapii (podobnie jak ma to miejsce w gruźlicy czy trądzie).

Zwykle pacjentowi podaje się antybiotyki doustnie. Wśród nich są takie leki, jak: amoksycylina, azytromycyna, cefuroksym, klarytromycyna, doksycyklina i tetracyklina. Ich dawki powinny być wyższe do standardowych (300-400 mg).

Wskazaniami do antybiotykoterapii dożylnej jest borelioza przewlekła, nawrotowa i oporna na leczenie, a także boreliozowe zapalenie opon mózgowych, boreliozowe zapalenie stawów. Wówczas podaje się leki, takie jak ceftriakson, cefotaksym czy penicylinę, a niedawno do tej grupy dołączyły inne antybiotyki – imipenem, azytromycyna i doksycyklina.

W ostateczności, wyłącznie w przypadku licznych nawrotów po terapii doustnej i dożylnej, antybiotyk (benzylopenicylinę) podaje się domięśniowo.

2.Terapia prądowa zwana potocznie metodąVolla (wg.H.Clark i Rifle)

Skuteczność ok.30%(poprzez  poniesienie odporności organizmu i usunięcie  patogenów z krwi i komórek podskórnych), terapia działa do 1,5 cm pod skórą i nie jest w stanie zneutralizować boreliozy w układzie nerwowym  kostnym ,mózgu… Dużym problemem w tej metodzie to bardzo słaba diagnostyka i monitorowanie zmian organizmu  a także  brak profesjonalnej dobrze wyszkolonej i z odpowiednią wiedzą kadry do  obsługi tego typu urządzeń.

3.Fitoterapia (ziołolecznictwo)

Skuteczność ok. 40%. Bardzo długi czas terapii (min,2 lata) pod kątem wyspecjalizowanego zielarza z indywidualnym doborem ziół na dany stan organizmu. Głównym założeniem terapii jest odbudowanie systemu odpornościowego.

Należy pamiętać bardzo ważną zasadę, że najlepsze zioła dla danego organizmu rosną w promieniu 200km od miejsca urodzenia i przebywania. Dlatego wiele ziół z importu jest po prostu nieskuteczna lub nawet toksyczna.

Najbardziej znana metoda ziołowa  przeciwko boreliozie to protokół Buhnera oparta na przyjmowaniu 3 głównych ziół:

-Rdestu japońskiego-hamuję rozwój procesów autoagresji oraz wspomaga system nerwowy,

-Vilcacora(Cat’s Claw) silny immunostymulator, który ilość leukocytów CD57,

-Andrographis paniculata zabija niektóre rodzaje krętki i przekracza barierę krew-mózg.

Dodatkowo organizm należy wzmacniać poprzez w zależności od dodatkowych objawów takimi ziołami jak:

Stephania (problemy neurologiczne), Żeńszeń Syberyjski (odbudowa systemu immunologicznego i nerwowego), Dispsacus  japonica (duże stawy ),Artemisia annua (przeciwko babeszii),Smilax (detoksykacja organizmu).

W związku z tym, że Borelia uszkadza centralny System Nerwowy, przyjmowanie, dozowanie ziół powinno odbywać się pod okiem dobrego zielarza , gdyż w innym przypadku zgodnie z zasadą, że „Nie ma lekarstwa ani trucizny jest tylko doza” można wyrządzić sobie więcej szkód niż pożytku.

Zioła tak jak leki chemiczne wywołują w organizmie skutki uboczne i w zależności od stanu organizmu ich toksyczność jest różna. Do najważniejszych działań ubocznych należą problemy trawienne i bóle żołądka (Rdest, Stephania), reakcje uczuleniowe (Andrographis).

Przeciwwskazania do terapii ziołowych to ciążą, okres laktacji, problemy z  żółcią (pęcherzyk żółciowy i przewody żółciowe), a także choroby serca-szczególnie niedociśnienie.

4.Koloroterapia (w opracowaniu-program autorski Krzysztofa Tomasik)

Informacje na specjalistycznych seminariach.

5.Terapia Falowa (pól magnetycznych)- autorski algorytm Krzysztofa Tomasika  realizowana przez Vita-Medica Siedlce.

Informacja w zakładce o nas.

6.Pozostałe metody jak aromatoterapia, specjalistyczne diety(wysokobiałkowa, wysokotłuszczowa, niskowęglowodanowa), Nano srebro  poprawiają pracę układu odpornościowego, lecz w stosunku do Boreliozy są mało skuteczne.

Call Now Button