Często stosowany w diagnostyce boreliozy są testy serologiczne Elisa i  Western Blot. Test Elisa daje dodatnie wyniki tylko  u 40 % chorych. Pewniejszym sposobem potwierdzenia boreliozy jest badanie za pomocą testu Western-blot w klasach IgG i IgM. Test Western blot w klasie IgM wykrywa chorobę u 60% chorych z objawami klinicznymi ( badanie w klasie IgG traktowane jest jako kontakt z boreliozą lub

przebycie boreliozy). a także  badanie LTT(transformacja limfocytów antygenem Borelii), które wykonywane jest w Niemczech i daje do 70% pewności. Test bezpośredni z krwi PCR i PCR RT polegający na szukaniu DNA bakterii w badanej krwi, nie jest szeroko stosowany ze względów ekonomicznych oraz częstych wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych. Ponadto dodatni wynik nie pozwala stwierdzić, czy DNA krętkowe pochodzi z żywych czy martwych organizmów, stąd wg naszych doświadczeń wiarygodność tego testu nie przekracza 30%. Medycyna podaje, że  badania serologiczne można wykonać  dopiero po ok.4-6 tygodniach od zainfekowania, gdyż układ immunologiczny musi mieć czas na zorganizowanie obrony i wytworzenie przeciwciał.

Innym bardziej miarodajnym badaniem jest badanie liczby limfocytów CD57,których ilość drastycznie spada przy infekcji bakterią Boreliozy a po całkowitym wyleczeniu powraca do normy. Jest to dobry test do kontroli procesu leczenia Boreliozy.

Należy pamiętać, że testy badające odpowiedź immunologiczną organizmu badają obecność wolnych przeciwciał i pokazują tylko obecność boreliozy we krwi . W przypadku kiedy borelioza przedostanie się do kości, centralnego układu nerwowego, mózgu, móżdżka, rdzenia kręgowego, do  peryferyjnego  układu nerwowego, układu hormonalnego  (zwana w terminologii medycznej jako  „neuroborelioza”) to żadne z wymienionych  tego typu testów  jej nie wykryją. Należy pamiętać o tym, że testy serologiczne, a szczególnie test wolnych przeciwciał IgG i IgM określa nie tylko obecność boreliozy we krwi, ale również często daje wynik dodatni przy toksoplazmozie, marskości wątroby(virus gepatit C-wzw), wirusie Epstein Barr, RZS, SM, nadczynności tarczycy, łuszczycy, oraz w różnych postaciach nowotworach złośliwych, w tym chłoniakach nieziarnicznych, raka jelita grubego, raka głowy i szyi, oraz raka piersi.

Przeciwciała IgM na boreliozę często zanikają samoistnie(bez leczenia) po ok. 6-8 tygodniach(Borelia przechodzi w tzw. stan uśpiony), natomiast przeciwciała IgG pojawiające się po ok. 4 tygodniach od zarażenia  widoczne  są do momentu całkowitego wyleczenia z boreliozy.

Jedyną na dzień dzisiejszy skuteczną metodą w takim przypadku jest metoda biorezonansowa, oparta o metodę falową WRT-Wegetatywny Rezonansowy Test , która niezależnie od miejsca w organizmie jest w stanie potwierdzić obecność patogenu. Często bywa  sytuacja, kiedy borelioza jest w stanie tzw. uśpionym i tylko doświadczenia i wiedza specjalisty z zakresu WRT pozwala przeprowadzić percepcyjną diagnozę. Stara metoda często spotykana na rynku nazywana metodą drVolla w tym przypadku jest mało precyzyjna i wymaga doskonałego przygotowania tak merytorycznego jak i doświadczenia lekarza.

Jak widać  ze względu na duże trudności diagnostyczne boreliozy, co wiąże się także z brakiem specyficznych objawów chorobowych, bardzo duża grupa osób zakażonych nie otrzymuje leczenia. Według materiałów CDC (Center Diseases Control, USA) w Stanach Zjednoczonych skala nierozpoznanej boreliozy jest bardzo duża i sięga do kilkunastu milionów. Szacuje się także, że liczba chorych w Europie z nierozpoznaną boreliozą może sięgać nawet kilka milionów osób  a  biorąc pod uwagę małą dokładność diagnostyczną to ilość ta wzrasta do  kilkunastu  milionów. W Polsce z naszych obserwacji wynika, że poziom zarażenia bakterią Boreliozy jest na poziomie ok.13% i ciągle wzrasta.

Coraz bardziej popularne stają się badania kleszcza.Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i poszukiwaniom naszych pacjentów, wprowadziliśmy najtańsze na rynku i najdokładniejsze badanie kleszcza, które pozwoli oszczędzić kosztów niepotrzebnej antybiotykoterapii i zaoszczędzi stresu związanego z niepewnością zarażenia. Dowiedz się więcej tutaj :BADANIE KLESZCZA

Call Now Button